Po internete koluje ďalší HOAX prosíme čitateľov, aby nerozširovali ďalej túto nezmyselnú spravu !

Redakcia spravodajstva PRESS.TV