Muž z Giraltoviec, ktorému potvrdili koronavírus, je poslancom Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach! V nariadenej povinnej karanténe je 58 ľudí! Ide o ľudí, ktorí podľa hygienikmi doposiaľ zistených informácií prišli s nakazeným mužom do kontaktu.

Prvotné informácie hovorili o tom, že muž sa po návrate z Rakúska izoloval, dal si odobrať vzorku a bol v domácej karanténe. NIE JE TO VŠAK PRAVDA

Informácie o tom, že to tak nebolo, nám ešte c sobotu večer potvrdili viaceré zdroje z Giraltoviec, vrátane prednostu Mestského úradu v Giraltovciach, a dnes ráno aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.

Je teda oficiálne potvrdené, že muž sa po návrate z Rakúska ako poslanec zúčastnil v pondelok 9. marca 2020 niekoľkohodinového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Vzorku pri zdravotných ťažkostiach si dal odobrať v piatok 13. marca 2020 a v sobotu 14. marca ju potvrdili ako pozitívnu na koronavírus.

V povinnej 14-dňovej karanténe sú preto všetci, ktorí s ním prišli do kontaktu, vrátane jeho kolegov – mestských poslancov, vedenie mesta Giraltovce a takmer všetci úradníci Mestského úradu v Giraltovciach. Ostatní, napr. rodinní príslušníci tých, ktorí v nariadenej povinnej karanténe, si majú sledovať svoj zdravotný stav. Hygienici ďalej zisťujú podrobnosti a snažia sa na základe faktov prijímať nevyhnutné opatrenia.

Širokú verejnosť nabádajú a dôrazne upozorňujú, ABY, SA NEŠÍRILA PANIKA A ABY SA KAŽDÝ SPRÁVAL ZODPOVEDNE A O VŠETKOM PRÍSLUŠNÉ ÚRADY INFORMOVAL PRAVDIVO

Nariadená bola dezinfekcia priestorov Mestského úradu v Giraltovciach. Jeho prednosta informoval:

⚠️ Mestský úrad (všetky oddelenia vrátane podateľne a matričného úradu) je v tejto súvislosti od 16. marca 2020 pre verejnosť až do odvolania UZAVRETÝ!
Jednotlivé oddelenia je možné kontaktovať LEN elektronicky prostredníctvom e-mailových adries uvedených na stránke www.giraltovce.sk, pričom pracovná agenda sa bude vybavovať až po uplynutí povinnej domácej karantény.

Chod úradu je úplne pozastavený. Vzhľadom k tomu, že na inkriminovanom mestskom zastupiteľstve boli prítomní všetci zamestnanci, a teraz sú v povinnej karanténe, nevieme zabezpečiť vybavovanie stránok.
Na sekretariáte bude osoba, ktorá bude zabezpečovať len telefonickú komunikáciu.
Ospravedlňujeme sa za nemožnosť fungovať v štandardnom režime, ale za vznik tejto situácie nenesie zodpovednosť nik zo zamestnancov MsÚ v Giraltovciach.

O 9.30 hod. bude dnes vo Svidníku rokovať Okresný krízový štáb, ktorý zvolal prednosta Okresného úradu vo Svidníku a bude sa zaoberať vyhodnotením situácie a prípadným prijatím ďalších opatrení.

Zdroj: Katarína Siváková- facebook