Bojnická nemocnica, najhoršia na Slovensku! Prečo?! Hospodárenie bývalej prosperujúcej nemocnice k rozpadu !

-Bojnická nemocnica, jedna z najznámejších nemocníc okresu Prievidza, v prevádzke už od roku 1961, ktorá by s určitosťou mohla byť aj fakultnou, je v súčastnosti najhoršou na Slovensku z celkových 34. nemocníc. Je zadĺžená, zničená, pripravená na privatizáciu, predaj, alebo zánik? Tým že tam prebiehajú rekonštrukcie starých oddelení, oprava operačných sál, ktoré stáli  nevyužité už vyše desať rokov, operačné sály boli rozrobené  a nedokončené. Prostriedky, ktoré boli preinvestované neboli zúročené dodnes neslúžia predurčenému využívaniu. 

Mediálne divadlo vedenia nemocnice spadajúceho pod Trenčiansky samosprávny kraj neprinieslo žiadne konštruktívne výsledky jednaní!

Čo sa týka nových operačných sál, zatiaľ sú nefunkčné,  pretože  majú veľké  nedostatky, kvôli ktorým ich nie je možné spustiť do prevádzky. Nové operačne sály sú len mediálne zviditeľnené, neprevádzkovateľné a nefunkčné vo viacerých smeroch.

Kde je chyba? Toto je otázka pre kompetentných. Z ich odpovedí sa, však nič nedozvieme. Management nemocnice, pod vedením hlavnej manažérky – námestníčky P. tvrdí, že je to o peniazoch, ktoré nie sú !

Námestníčka nemocnice, na ktorú nebol vyhlásený konkurz už 20 rokov, zastupuje riaditeľa už niekoľko rokov a to aj za bývalých riaditeľov. Tzv. riaditeľ je len bábkou ktorá, za neschopnosť poberá vysoký plat. Manžel námestníčky P., ktorý má za sebou niekoľko súdnych pojednávaní je vplyvný a známy viac-menej ako podnikateľ a konateľ firiem, ktoré už ani neexistujú, aj zo štátnymi zákazkami. Má za sebou vplyvné známosti vo vyššej politike. Ovláda všetky medzičlánky vrátane Trenčianskej samosprávy, hygieny atď..

Väčšina personálu v nemocnici, je proti  tzv. riadiacim metódam-tlakom námestníčky, avšak málo kto svoj postoj vysloví. Strach o pracovné miesto, alebo riešiť veci prospech  organizácie práce proti arogancii moci vždy preváži nad racionálnymi postojom zamestnancov. Sťažnosti sa neriešia.  Buď sa námestníčka zatají, alebo sa to zametie pod koberec. Pod vedením P. vládne medzi zamestnancami strach a ten dokáže z ľudí urobiť donášačov, ktorí zapredali česť a donášajú na ostatných, ktorí v rozhovoroch kritizujú postoje námestníčky. Sama som bola zamestnaná  v BN. Mám teda i osobnú skúsenosť s jednaním námestníčky, ktorá je arogantná povýšenecká osoba, hodiaca sa skôr na módne mólo. Pôsobí na podriadených tak, ako sa jej to hodí. Vnáša na pracoviská strach, napätie, rozoštváva pracovníkov/pracovníčky a tak sa drží v  praktikách deštrukčných metód riadenia .

Hospodárenie a úsporný program je nastavený na zadlžovanie. Hospodárnosť s vodou je prioritou dnešnej doby v každej oblasti a každej inštitúcie. Avšak pri poukázaní na nehospodárne plýtvanie vody. Námestníčka bola iba primitívne sa čudujúcou osobou , že čo ona má s vodou? Pri tom spotreba v kuchyni, na oddeleniach sa počíta na hektolitre, ktoré zbytočne odtekajú každý deň už xx rokov. Nehospodárne využitej vody do odpadov, sa nerieši! Keby sa vyriešili náklady spojené s nehospodárnosťou vody, nemocnica by sa naozaj mohla postupne stať artikulom, na ktorý je predurčená – slúžiť! Podmienky hospodárneho využitia, hlavnej kuchyni nemocnice, by tak ušetrili veľké finančné prostriedky s opodstatneným využitím. 

     -Nemocnica vlastnila práčovňu ktorá prala aj pre okolie Prievidze. Bola zrušená? Prečo? Je snáď hospodárnejšie transportovať bielizeň do iných vzdialených zariadení?Podotýkam, že ide o infikovanú bielizeň, nakoľko ide o nemocničnú bielizeň. Následne boli zrušené aj pracovné miesta dlhoročných zamestnankýň a financie, prevekslované medzi disponujúcich vo funkciách! 

     -Mraziace boxy pre mŕtvych boli a nie sú? Patológia tak momentálne vôbec nefunguje. Mŕtvy nie sú uložení v mraziacich boxoch, ako to ukladá zákon o ľudských ostatkoch ale sú prakticky uložení v pivničných priestoroch nemocnice, pokiaľ nepríde pohrebná služba vyzdvihnúť pozostatky mŕtveho.

 -Taktiež sa zamestnankyne ohradili, ohľadom súťaže verejného obstarávania.. Prebiehali tam nekalé praktiky, ohľadom verejného obstarávania na upratovanie nemocnice. Nepochodili a boli zastrašované ako z vedenia nemocnice tak novou firmou. Tým pádom aj nežiaduce zlo pre nemocnicu.  Usilovali  sa pomôcť zamestnankyniam, ktoré nevedeli čo sa tam naozaj deje za podvod. Niektoré potom aj vďaka zastrašovaniu súhlasili s nekalými praktikami zo strachu o pracovné miesto. Ale predsa nie všetci myslia so zdravým rozumom a podpísali novú zmluvu, s novou firmou, ktorá mala na starosti upratovanie a dezinfekciu nemocničných priestorov. Dozvedela som sa, že nemocnica chce zrušiť upratovanie v priestoroch nemocnice, tak ako to bolo doteraz!

 Prečo šetriť na nesprávnych miestach? Nová firma, ktorú tam viac menej pretláčalo vedenie, ktorá tam mala byť podla súťaže len tri mesiace, tam je bez ďalšej sútaže až do teraz, firma nevedela mesiace čo robiť, ako to robiť a ako zabezpečiť to, čo bolo zaužívané už roky s čím boli všetci spokojný, až do určitej doby!

     -Podľa mňa to prebrala firma podvodníkov, na ktorých sú tiež dôkazy v podobe nahrávok a svedkovia, že majú nekalé praktiky v zamestnávaní a tiež v zmluvách o čom sa upozorňovalo aj vedenie. Následne bolo telefonicky oznámené Trenčianskemu samosprávnemu kraju a tak tiež na inšpektorát práce! Ale ako vidieť nič sa nezmenilo pokiaľ to nepodáte písomne.  Veď to je na slovensku normálne, však?!

 -Po  zverejnenom statuse na Facebooku, ohľadom novej firmy v Bojnickej Nemocnici, na stránkach Trenčianskeho politika zdravotníctva, sa  vyhrážali a zastrašovali  trestným oznámením za ohováranie, teda za pravdu. Sú tiež určité zvukové nahrávky, ktoré dokazujú aj určité nezákonné prešľapy námestníčky nemocnice, práve pri súťaži verejného obstarávania na upratovanie nemocnice, za ktoré sa  ospravedlňovala. Avšak svoje prepojenie, osobný prospech formou biznisu s firmou nepriznala. Zamestnankyne, upratovačky a pomocnice, sú vždy postavené pred hotovú vec, vždy s nevýhodou pracovných podmienok, vrátane finančného ohodnotenia. Bolo ich v tedy  dosť, ktoré nechceli a nepodpísali novú zmluvu, pretože jednanie firmy nebolo férové od samého začiatku.                                                                                                                                                                                -Je toho oveľa viac o čom, by sa dalo ešte písať , ale tu som chcela upozorniť-napísať môj pohlaď a osobnú skúsenosť na danú situáciu a určité dôležité okolnosti, ohľadom prečo tak známa a dobrá nemocnica v Prievidzkom okrese a v Trenčianskom kraji takto dopadla?!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Najnovšia nekalá činnosť biznis charakteru! Výmena Počítačového softvéru!
Bývalí PC systém bol plne funkčný, zabehnutý, prehľadný, plne vybavený nezastaralými počítačmi.  Tento, bol  nedávno odstavený a vymenený za zložitý a náročný systém. Kto sa týmto biznisom obohatil, vrátane tzv. provízií bude iba utajeným triumfom námestníčky a jej manžela?! Nikto zo zamestnancov nebol informovaný prečo došlo k výmene kvalitného PC systému za nový a predražený?!

-Zdravotníctvo sa stalo v dnešnej dobe veľkým biznisom hlavne pre ľudí na vyšších miestach zatiaľ čo pracovný personál je okrádaný a obyčajný človek v podobe klienta-pacienta v tých ťažkých podmienka stráca zdravie.

-Pokiaľ sa nezmení vedenie, management od samých základov pokiaľ nemocnicu nezničia tak, ako bývalú nemocnice v Handlovej a veľa ďalších, ktoré takto podobne dopadli na Slovensku a nedajú ju do súkromných rúk, BOJNICKÁ NEMOCNICA padne tiež. Nemocnica je defakto pripravená, cielene zadĺžená na odovzdanie do súkromných rúk tzv. legálnej privatizácie!  Možno, by sa dalo ešte veľa zachrániť pred úpadkom a krachom nemocnice, keby bola a zostala majetkom nás všetkých- štátu! I keď súčasné zastúpenie štátu Vláda-SR je, a nesie spoluzodpovednosť za stav aj našej Bojnickej Nemocnice, možno voľby budú zatiaľ jedinou nádejou pre našu Nemocnicu ! No zatiaľ ide len o totálne zlyhanie a neschopnosť súčasného vedenia nemocnice! Lietať po nemocnici v bielom plášti ako superman v podpätkoch a hrať sa na riaditeľku z pozície miesta námestníčky, nie je vždy výhra.

Zaželajme si, aj našej nemocnici, nevzdávajme to !  Chceme mať prosperujúcu nemocnicu, prosperujúce vzťahy na pracoviskách, spokojných klientov, spoluprácu v každej oblasti, ktorá bude prínosom prosperity v záujme budúcnosti, zachovania cieľov pre nové generácie !

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV Politická reportérka: Jana Nova

Advertisements
https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js