“Nestačí len veriť v Boha,sú veci a  pravidla ktoré píše biblia a treba ich aj robiť,napríklad u nás sa to stalo tak,že môj manžel bol veľmi chorý. Mal astmatické záchvaty a nikto mu nevedel pomôcť a naozaj keď už som sa nemala kde sa obrátiť, tak som hľadala uzdravenie u Boha.

Biblii  je napísane,že: v Ježišových ranách sme uzdravení tak som veľmi prosila Ježiša o uzdravení môjho manžela,modlili sme sa zato,prijali sme uzdravenie a môj manžel je zdravý,po astme niet stopy. Je úplné uzdravený a ubehlo veľa rokov sláva Bohu,preto,že my sme žili v strachu a v depresiách,toto vedia iba tí ľudia čo žijú v strachu pri svojich chorých.

Vtedy človek potrebuje pomoc a keď mu nevedia pomoc tu na tomto svete lekári,tak aj neveriaci človek zavolá na Boha keď je už bez nádeje. A to sme vilai aj my a povedala som Bohu” Pane ak uzdravíš môjho manžela odovzdám ti svoj život,budem ti slúžiť a chváliť ťa “

Povedala Vierka Berkyová v rozhovore pre redakciu spravodajstva PRESS.TV 

Pozrite si aj video hudobnej skupiny DUDA BAND SABINOV

Redakcia spravodajstvahttps://www.presstv.sk