Najväčšiu časť svojho života zasvätila Rómom. S rómskou problematikou sa stretla v čase, keď začala pôsobiť v Košiciach a Prešove.

Prešov/Bratislava 26. augusta (TASR) – Daniela Hivešová-Šilanová bola spisovateľka, pedagogička, publicistka a dlhoročná šéfredaktorka novín Romano nevo ľil (Rómsky nový list). V rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu mieru bola na toto prestížne ocenenie nominovaná v roku 2005 ako jedna z dvoch Sloveniek. Jej život pred piatimi rokmi predčasne ukončila ťažká choroba.

Najväčšiu časť svojho života zasvätila Rómom. S rómskou problematikou sa stretla v čase, keď začala pôsobiť v Košiciach a Prešove. Tam sa presťahovala za svojím manželom Jánom Šilanom pôsobiacom v prešovskom Divadle Jonáša Záborského.

Daniela Hivešová-Šilanová sa narodila 1. februára 1952 v Bratislave. Vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave slovenčinu a estetiku. Najskôr pracovala vo vydavateľstve Smena. Ako dramaturgička a scenáristka sa realizovala v Podtatranskom divadle v Spišskej Novej Vsi a v divadle Romathan v Košiciach, ktoré založila v manželom. Divadelnej problematike sa venovala aj ako pedagogička na Strednej umeleckej škole v Košiciach.

Publikovať začala v Novom slove mladých. Vydala viacero zbierok napríklad Tanečnica (1974), Pohyb bez teba (1979). Okamih optimizmu (1985), Cigánske leto (1989). Pre deti napísala rozprávky Zuzankine motýle a Chlapec s čajkou (1994), Vtáčatko Koráločka (1996) a Zvončekový mužíček (2000). Pre rómske divadlo Romathan vytvorila hry Miesto pre Rómov (Than perdal o Roma, 1992) a Veľký primáš Baro (Baro primašis Baro, 1994).

Od roku 1991 pôsobila Hivešová-Šilanová v Združení Jekhetane – Spolu, vydávajúcom periodikum Romano nevo ľil, v ktorom bola šéfredaktorkou. Združenie v roku 1998 získalo ocenenie od donorov z Veľkej Británie a USA za viaceré aktivity súvisiace s bojom proti rasizmu na Slovensku a za projekty, ktorých cieľom bolo dosiahnuť, aby na Slovensku ľudia žili v zhode spolu, bez rozdielu rasy a farby pleti.

Bola autorkou rôznych projektov na rómsku tému. Organizovala koncerty rómskych hudobníkov a spevákov. V rámci dlhodobého projektu Rómska putovná galéria zorganizovala v roku 2001 v Šarišskej galérii v Prešove výstavu prác rómskych výtvarníkov a prezentáciu rómskych autorov v literárnej kaviarni. V roku 2007 sa na jej popud uskutočnil prvý ročník festivalu rómskej hudby, tanca, spevu, divadla a poézie Rómovia na Spišskom hrade. Jeho súčasťou bola rekonštrukcia prijatia rómskej delegácie cisárom Žigmundom Luxemburským z roku 1423. Panovník vydal vtedy ich vodcovi Ladislavovi ochrannú listinu.

Daniela Hivešová-Šilanová zomrela 26. augusta 2008 v Prešove vo veku 56 rokov.

V decembri 2008 získala in memoriam Cenu za ľudskosť 2008 udeľovanú Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Rozprávku inscenovanú podľa zbierky Vtáčatko Koráločka uviedlo divadlo Romathan v roku 2012. V tomto roku predstavilo rozprávku Kto je na svete najkrajší, jej scenár napísala Daniela Hivešová-Šilanová.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV  Zdroj:http://skolskyservis.teraz.sk