Fotka Marcela Ivančová - kandidátka na primátorku mesta Svidník.

Ivančová začala spájať ľudí, aby posunula Svidník vpred

Chceli a chcú zmenu. Traja muži, ktorí zvažovali, že sa budú uchádzať o primátorskú stoličku. Vypočuli si program a argumenty kandidátky na primátorku Marcely Ivančovej a rozhodli sa ju podporiť. Riaditeľ úradu práce v Bardejove Michal Goriščák, audítor Michal Lažo a poslanec Prešovského kraja Ján Hirčko.

„Kandidátka na primátora mesta pani Ivančová ma oslovila s prosbou o odbornú spoluprácu v prípade jej zvolenia za primátorku mesta. Jej ponuku som po zrelej úvahe prijal. Nikto iný ma neoslovil. Rozvoj mesta Svidník bez pomoci občanov nie je možný, nemali by sme sa spoliehať iba na volených zástupcov. Mali by sme sa vedieť spájať pre dobrú vec aj v prípade, že názorovo si nie sme blízki. Ísť za niečím a nie proti niekomu,” povedal audítor Michal Lažo.

SPOJIŤ SA PRE ROVNAKÝ CIEĽ

Poslanec Prešovského samosprávneho kraja Svidníčan Ján Hirčko viackrát vo svojich stanoviskách uvádzal, že mesto Svidník potrebuje dostať nový impulz. „Ak som po dôkladnom zvážení nekandidovať na post primátora deklaroval potrebu zmeny, uvedomujem si aj moju zodpovednosť k zmene prispieť. Jediná cesta rozvoja mesta, ktoré milujeme, je, že sa musíme prestať hrať na ľavičiarov- pravičiarov, na modrých- červených, ale spojiť sily. Ľudia nepotrebujú počúvať hádky v zastupiteľstve, ale je potrebné im vyslať jasný signál, že po rokoch je tu skutočne silný tím ľudí, ktorí sa aj napriek niektorým názorovým rozdielom z minulosti vedia spojiť pre rovnaký cieľ. Tým je rozvoj mesta Svidník. Marcela to dokázala. Preto budem voliť Marcelu Ivančovú,” zdôraznil Hirčko.

SPOLOČNE ZMENIŤ TO, ČO NÁS TRÁPI

K podpore Marcely Ivančovej sa priklonil aj riaditeľ úradu práce v Bardejove Michal Goriščák. „Na základe mojich životných skúseností, ako aj z pôsobenia na úrade práce, a v neposlednom rade z aktívneho prístupu k svojmu okoliu som prišiel na to, že sila je v jednote, vzájomnej podpore a spolupráci. Len spoločne môžeme vo Svidníku zmeniť to, čo nás trápi. Marcela Ivančová chce spájať ľudí, ktorí majú záujem mesto Svidník posunúť vpred. Preto ju podporujem ako kandidátku na post primátorky mesta Svidník,” uviedol Goriščák.

VYTVORIŤ SILNÝ TÍM

Marcela Ivančová si ich podporu nesmierne váži. “Som presvedčená, že žiadnemu občanovi nie sú osud a napredovanie Svidníka ľahostajné. Rozhodnutie stať sa primátorkou mesta znamená prevziať na seba zodpovednosť nielen za súčasný stav, ale najmä za budúcnosť nášho mesta. Preto jeden z prvých krokov, ktorý som na tejto ceste urobila, bolo oslovenie ľudí, s ktorými chcem po svojom zvolení spolupracovať, vytvoriť silný tím – z ľudí, ktorí vedia prispieť svojím dielom pre rozvoj nášho mesta. Primátor mesta musí spájať, nie rozdeľovať – hľadať spoločné riešenia, prekonať aj prípadné prekážky, musíme všetci ťahať za jeden koniec. Medzi prvými som oslovila troch vážnych kandidátov na primátora – pána Laža, pána Hirčka i pána Goriščáka. Bolo pre mňa naozaj povzbudením, že mi vyjadrili podporu a prijali ponuku na spoluprácu v prípade môjho zvolenia. Každý z nich je v tom, čo robí, skutočným odborníkom a ja si veľmi vážim, že tento tím sa spojil a ponúkol svoje skúsenosti, čas a energiu pre úspešný Svidník,” dodala Ivančová.

Fotka Týždenník Dukly.

Zmente konečne Svidník k dobrému Držíme vám palce! Redakcia spravodajstvá PRESS.TV  Erik Hilár Lakatošovie

Zdroj článku https://www.facebook.com/novinydukla/