S Riškom sa osud nemaznal,narodil sa ako jeden z dvojčat jeho brat sa narodil zdravý  a práve Riškovi  hneď ako prišiel na svet, lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu.

Celý život býva s mamou ktorá pracuje ako upratovačka žijú s toho mála čo zarobí a z riškovho dôchodku, snažia  vyžiť tak aby mali na základné veci v domácnosti. Ako nám potvrdil samotný Rišo  chcel by sa dostať do Adeli centra no nemá nato peniaze. Adeli centrum v Piešťanoch je jedno z najlepších rehabilitačných centier  na Slovensku.

Detská mozgová obrna /ďalej DMO/ patrí k závažným chronickým neurologickým ochoreniam v detstve a s pribúdajúcim vekom pacienta aj v dospelosti. Je to celoživotný zdravotný a spoločensko-sociálny problém. V súčasnosti je výskyt detskej mozgovej obrny 2-3 prípady na 1000 narodených detí.

Starostlivosť o pacienta s DMO musí byť komplexná. Znamená to vytvorenie multidisciplinárneho tímu viacerých odborníkov, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je rodina pacienta.

Rozhodujúci význam v liečbe má ucelená rehabilitácia. Trvalou snahou rodiny, v spolupráci s lekárom a rehabilitačným pracoviskom možno zlepšiť kvalitu každodenného života pacienta a umožniť jeho začlenenie do spoločnosti.

Adeli Medical Center má viacročné skúsenosti s intenzívnou neurorehabilitáciou pacientov s DMO. Pri neurorehabilitácii pacientov od 2 rokov sa využíva koncept dynamickej proprioceptívnej korekcie.

Riško s bratom a rodinou

 

28 ročný  Riško  z Trnavy si preto sám vybavil všetke náležitosti okolo benefičného koncertu a s amfiteátrom kde sa celý benefičný koncert odohrá, mu pomohol aj primátor mesta v Trnave pán Peter Bročka.

Koncert sa uskutočni dňa 13.7.2019 Amfiteáter Trnava od 16:00 hod Do 00:00 hod.

Pozvanie prijali aj známe hudobno a spevácke osobnosti ako sú : Igor Kmeťo ml, City boys Kamil, Laris Diam, Gipsy Čáve ,  Borakovci sebastian vaškovič a mnoho ďalších účinkujúcich.

 

Redakcia spravodajstva