Naša redakcia spravodajstva PRESS.TV, obdržala autentické video s Věrou Bílou 

  Zdroj: Pavel Demeter 

Redakcia spravodajstva