Na svojich cestách sa zaujímam o konkrétne riešenia, ktoré pomáhajú rodinám a deťom vymaniť sa z chudoby. Pri návšteve Zborova som s obdivom sledovala lekciu programu Omamy, ktorý podporuje rozvoj a vzdelávanie malých rómskych detí už od narodenia a je založený na spolupráci s mamičkami.

Program Omamy vyrovnáva nepriaznivé dopady života detí, ktoré vyrastajú v chudobe a zároveň podporuje rómske ženy, ktoré získajú zamestnanie a zručnosti tak, aby sa mohli uplatniť aj mimo organizácie.

Tento program nie je prvým, ktorý prináša cenné inovácie. Nemôžeme však naďalej nechávať fungovanie takýchto iniciatív len na pleciach mimovládnych organizácií odkázaných na podporu individuálnych darcov. Nestačí, že pôsobia len v niekoľkých lokalitách.

Budem sa zasadzovať o to, aby sme cenné skúsenosti a modely fungovania programu Omamy, a aj iných podobných iniciatív, premenili do systémových štátnych politík. Rovnako sa budem zaujímať aj o ďalšie programy v iných oblastiach, ktoré sú dôležité pre znižovanie chudoby rôznych skupín ľudí kdekoľvek na Slovensku.

Napísala Prezidentka SR Zuzana Čaputová  na svojej facebookovej stránke. Zdroj:https://www.facebook.com/zcaputova/

Redakcia spravodajstva PRESS.TV