Výber stanice BBC upozorňuje na aktivity žien, ktoré prinášajú unikátne riešenie problémov po celom svete. 21.11.2018

Britská televízna stanica BBC predstavila sto vplyvných a inšpiratívnych žien pre rok 2018. Jednou z nich je aj sociálna pracovníčka Elena Gorolová. Českú Rómku stanica vybrala pre jej úsilie v boji proti nútenej sterilizácií a aktivity za navrátenie detí z ústavnej starostlivosti späť k rodinám.

Gorolová sama nútenú sterilizáciu podstúpila v roku 1990, keď mala dvadsaťjeden rokov. Spoločne s ďalšími ženami si potom zasadili to, aby k týmto praktikám nedochádzalo. “Dosiahli sme to, že už nevykonávajú sterilizácie tak, ako boli vykonávané nám,” povedala Gorolová v rozhovore pre web Pamäť Rómov. Od roku 2012 musí predtým, než žena podpíše súhlas s vykonaním sterilizácie, uplynúť ochranná lehota minimálne siedmych dní a žene musí byť zrozumiteľne poskytnuté potrebné informácie o dôsledkoch zákroku.

 

Väčšina nútených sterilizácií prebiehala v Československu riadene v rokoch 1970-1990, a to pod nátlakom sociálnych pracovníčok, lekárov a lekárok. Jednalo sa o politiku zníženia “nezdravé a vysoké” pôrodnosti rómskych žien, sterilizované však boli aj Neromky. V praxi potom už neoficiálne, predovšetkým pod vplyvom rasizmu, pokračovala až do roku 2007, kedy bol zaznamenaný posledný verejne známy prípad protiprávnej sterilizácie. Ženy k podviazaniu vaječníkov dávali súhlas najčastejšie preto, že sa im sociálni pracovníci vyhrážali odobratím detí či dávok. Iní súhlas udelili, tak ako Gorolová, tesne pred pôrodom, pod vplyvom bolesti a bez dostatku informácií.

O nútených sterilizáciách Gorolová hovorila po celom svete – napríklad na pôde OSN v Ženeve. V roku 2009 sa štát za nútené sterilizácie ospravedlnil. Ku odškodneniu žien, ku ktorému Česko vyzývajú medzinárodné ľudskoprávne organizácie, OSN i Rada Európy, však stále nedošlo.

 

Elena Gorolová upozorňuje tiež na prax v slovenských pôrodniciach. Rómky v nich bývajú často separované v iných izbách než nerómske rodičky a nemocničný personál vrátane lekárov a lekárok sa k nim správa odlišne než k iným pacientkam. Rómky preto často z pôrodnice odchádzajú na reverz hneď po pôrode.

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj:http://a2larm.cz/