Toto unikátne video pochádza  z Kaukazu. Paradox však je,že v ich kaukazských  mravoch nesmú ženy tancovať s mužmi,ba dokonca nesmú byť v ich spoločnosti.

redakcia spravodajstva PRESS.TV