Košičan Roman Bado,žije v Írsku už štrnásť rokov v internacionálnej cirkvi je podľa jeho slov nováčik a však až tam našiel zmysel pre vieru v živého Boha.

“Vo viere som novozrodení,ale Boh ma priviedol práve do tejto kresťanskej cirkvi,aby som mohol tak priniesť aj ostatných našich rómov. Uznávame aj Pannu Máriu ako Ježišovu matku, ale najviac uctievame Ježiša Krista a živého Boha.” Povedal pre redakciu spravodajstva PRESS.TV Roman Bado.

Vo viere sú kresťania rôznych národnosti ako sú: Afrika,Nigéria,India, Camereon Írsko a z mnoho ďalších štátov. Romanovi sa podarilo spojiť všetke spomínané etnické národnosti a zhruba za tridsať dni sa naučili spoločne zaspievať, u rómov veľmi známy chválospev TUT JEŽIŠ KAMAV .

Na otázku nášho redaktora spravodajstva PRESS.TV Erika Hilára Lakatošovie ako sa mu to podarilo odpovedal “Každý z nich má inú výslovnosť, ale ako vidíte všetko je možné,je to božia práca a pre jeho slávu.” Povedal Roman Bado Pre PRESS.TV

Redakcia spravodajstva