Pozrite si krátky film o vzniku unikátneho umeleckého diela vo verejnom 
priestore na košickom sídlisku Luník IX.

Dokument Deti Deviatky zachytáva proces tvorby od návrhu loga mestskej časti, cez výtvarné etudy spojené s umeleckým objektom až po tvrdú prácu na samotnom osadení betónového súsošia.Tento počin je jedinečný prístupom realizátora – multimediálneho umelca Ota Hudeca a jeho tímu, ktorý deťom a mladým ľuďom zo sídliska poskytol priestor vyjadriť sa k téme prostredníctvom umenia.

A tak, samotní občania pod vedením profesionálov, participovali na vzniku sôch predstavujúcich detských superhrdinov.
Inšpiráciou pre mladých umelcov boli skutočné osoby aj udalosti leta 2018. Technické riešenie diela následne nadviazalo na charakter panelového sídliska s dôrazom na viacúčelovosť, s možnosťou aktívneho využívania štyroch sôch ako súčasti mestského mobiliára.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity, ako aj myšlienku vzniku súsošia a dokumentárneho filmu iniciovalo ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v rámci projektu Deviatka žije!, ktorý je súčasťou komplexného programu Budujeme nádej na Luníku IX.

Realizáciu tohto projektu podporili Košické kultúrne centrá – K13, Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Premiéra dokumentárneho filmu Deti Deviatky sa uskutočnila 7. decembra 2018 v košickom Kine Úsmev, kde nechýbali ani mladí hrdinovia z Luníka IX.

Redakcia spravodajstva Zdroj:http://etp.sk/deti-deviatky/