Nie každý z nás včera oslavoval príchod Nového Roka popíjaním alkoholu a s prežitou bujarou nocou. Napríklad Rómovia, ktorí navštevujú v anglickú,Cirkev Róma Light And Life Khangery, sa včera zišli,aby mohli uvítať príchod  nového roka modlitbami. Títo veriaci sa chodia modliť z rôznych anglických, obytných častí až do mestá Chatham nakoľko ich cirkev sídli práve tam. Väčšinou sme ponorení do modlitieb a prosíme pána, aby nás vyslyšal formou chválospevov.

My nepotrebujeme sa opíjať tiež si dáme jedny dva poháriky, ale to je všetko viac nie !” 

Povedala pre PRESS.TV  Nanika, ktorá tak to krásne zaspievala chválu.

Poznámka redakcie:  Musíme však podotknúť, že  Rómovia ktorí navštevujú práve cirkev Róma Light And Life Khangery   sa úplne zmenili kvôli Bohu, nepijú,nekradnú a nehrajú výherné automaty. 

  

Redakcia spravodajstva PRESS.TV