Pred dvomi rokmi vznikla organizácia Atsigana Jeruzalem v Izraeli pod vedením Samuela Aboucayu, ktorý započal z bádaním rómskeho pôvodu. Pri štúdiu Tóry (židovská biblia)zistil, že Rómovia sú opisovaný v celej Tóre a preto započalo jeho aktívne štúdium z rabínmi na dokazovaní pôvodu rómskeho národa.

Prvé fórum bolo pred dvoma rokmi a druhé sa konalo vo februári tohto roku kde boli prítomní aj Rómovia zo Slovenska. Členovia tejto organizácie chcú presadiť našu pravú národnosť izraelskú ďalej odškodné obetiam rómskeho holokaustu a taktiež vybudovať rómsky inštitút v Jeruzaleme pre našu rómsku mládež, ktorá sa bude bezplatne učiť a študovať jazyky ako aj vedy a Toru.

V strede Samuel Abucaya a dvaja rabini z Jeruzaléma

O študentov tohto inštitútu bude absolútne postarané od bezplatného štúdia, ubytovanie, strava ako aj cestovné výlohy. Títo lídry ktorý obhajujú rómsku pravú identitu sa rozhodli navštíviť Slovensko v meste Michalovce, na fóre o rómskom Izraelskom pôvode tento týždeň 6.apríla o 13hod v hoteli Slnečný Lúč ul. Pekárenská 4.

“Navštívia nás rabíni z Jeruzalema ako aj bádatelia nášho pôvodu z Nórska, Talianska, Chorvátska, Francúzka a Izraelu. Myslím že sa nedáme zahanbiť, je to prvé fórum na území Európy a práve mi Rómovia zo Slovenska sme prvý štát ktorý usporiadáva fórum o našej pravej identite pod vedením Jetuzalèmskych rabínov a odborníkov svetového významu. Bude všetkým požehnané od rabína Raba Isaihia.” Povedal pre PRESS.TV Jozef Gujda 

 

Redakcia spravodajstva PRESS.TV