V obci Zborov v Bardejovskom okrese volebná komisia vyradila všetkých 12 Rómskych kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstvá z kandidátnej listiny pre voľby, ktoré boli vyhlásením predsedom národnej rady slovenskej republiky na 10 novembra 2018.

Miestni Rómovia s toho vinia volebnú komisiu a starostu obce Zborov. Starosta sa nám na kameru odmietol vyjadriť a však mimo kamery deklaroval, že kandidáti na nezávislých poslancov do obecného zastupiteľstva nespĺňali konkrétne kritériá, a to údajne pre množstvo chýb a neplatných podpisov na na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta.

Pán Kamil kováč kandidoval za stranu demokratické Slovensko no napriek tomu ho tiež z kandidátky vyradili ako neplatného kandidáta za poslanca do OZ v Zborove.

Kandidát J. Šivák sa s celou vecou obrátil na okresný súd v Bardejove a ten vydal uznesenie vo veci a ako kandidáta do obecného zastupiteľstva ho zaregistroval. 

Ospravedlňujeme sa naším divákom a čitateľom za preklep v slove( vo Zborove) Bohužiaľ lišta ani hlavná obálka k článku sa už technický opraviť nedá mrzí nás to! Redakcia spravodajstvá PRESS.TV

Vyjadrenie hovorkyne KS Prešov Ivany Petrufovej

 Dobrý deň pán redaktor,

v zmysle telefonickej dohody Vám posielam vyjadrenie k veci, vedenej Okresným súdom Bardejov. Sudca Okresného súdu Bardejov dňa 27. septembra t.r.  rozhodol  vo veci vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta tak, že registruje žalobcu – nezávislého kandidáta, podľa kandidátnej listiny z

10.9.2018 pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré boli vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na deň 10. november 2018, vo volebnom obvode č. 1.Súd konštatoval, že žalobca splnil podmienku predloženia podpisovej listiny s najmenej 200 podpismi občanov obce, ktorí podporujú jeho kandidatúru a pri správnom postupe Miestnej volebnej komisie v Zborove mal byť zaregistrovaný.Skutočnosť, že pri niektorých podpisujúcich voličoch neboli úplne formálne dodržané všetky zákonom definované obsahové kritériá napríklad v dôsledku chyby v písaní, nemôže byť dôvodom na nezaregistrovanie žalobcu ako kandidáta do obecného zastupiteľstva a tým na odňatie jeho pasívneho volebného práva.

Uznesenie Okresného súdu Bardejov nadobudlo právoplatnosť dňa 1. októbra t.r. 

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV  Foto zdroj: hovorkyňa KS Ivana Petrufová