Čoskoro sa majú zatvoriť brány svidníckej pôrodnice. Okres, ktorý nemá železnicu, ani poriadnu cestu, nemá mať ani pôrodnicu. Pôrodnicu, ktorá priviedla na svet stovky, ba tisícky detí. Aj to moje. Žiaľ, vyšší rozhodli, že od decembra už žiadne dieťa nebude mať v rodnom liste napísané, miesto narodenia Svidník. 

Nenarodí sa tu totiž žiaden Svidníčan a toto my nemôžeme skryto tolerovať. Musíme dať jasne najavo svoj postoj! A práve preto sme sa tu aj dnes zišli. 

 

Symbolicky pred sochou armádneho generála Ludvíka Svobodu. Muža, ktorý sa zasadil za prvú drevenú barakovú nemocnicu vo Svidníku. Ak by videl a prežíval aktuálnu situáciu, istotne by mu srdce puklo. Prežíval by takéto zmiešané pocity, aké dnes prežívame aj my – obyvatelia kraja pod Duklou. Veď bez pôrodnice, niet nemocnice! Tu totiž začína nový život! Pôrodnica je srdcom nemocnice.

Keďže som ženou, táto situácia ma bolí o to viac. Myslím si, že sa prehĺbia sociálne rozdiely medzi obyvateľstvom. Stúpne počet plánovaných pôrodov, cisárskych rezov. Solventnejšie mamičky si totiž pôrody budú plánovať, ak to, samozrejme bude možné, v iných nemocniciach. Žiaľ, mamičky zo sociálne slabších rodín, budú odkázané možno aj na pôrod v aute či v sanitke. A tu sa bojím, že sa stane nešťastie, tragédia.

Vážení páni, tí, ktorí ste urobili toto rozhodnutie. Vezmite tehotnú ženu z Krajnej Poľany, Mirole či Komárnika do auta a vezte ju s bolesťami do nemocnice v Bardejove, Vranove, Humennom či Michalovciach. Toto nie je fér! Toto je krivda na ľuďoch žijúcich v chudobnom kraji pod Duklou! V kraji, ktorý bol ťažko skúšaný vo vojne, v kraji, odkiaľ prišla sloboda a v kraji, ktorý za svoje práva musí opäť raz bojovať aj v tejto modernej dobe.

Toto nemôžeme dovoliť a preto musíme takto hlasne demonštrovať svoj jasný postoj.
Nakoniec budem hlasno parafrázovať hlas ulice, hlas žien:
Nemáme kde robiť a nemáme kde rodiť!
Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, ďakujem vám všetkým za podporu a nepoľavme! Verím, že spoločne našu pôrodnicu, našu nemocnicu zachováme!

Redakcia spravodajstva PRESS.TV-Zdroj: Katarína Siváková