Škandál za škandálom si sám vytvára súčasný riaditeľ,Centra pre deti a rodiny vo Svidníku Ľubomír Sľuk. Ešte len pred nedávnom naša televízia PRESS.TV, odvysielala prípad s toho samého centra o záhadných praktikách medzi vedením centra a deťmi, ktoré sú veľmi zvláštnym spôsobom umiestnené v psychiatrickej liečebni v Hrani.

Po odvysielaní spomínanej reportáže, naša redakcia obdržala mail v ktorom autor mailu poukazuje na nekale praktiky zo strany riaditeľa centra pre deti a rodiny vo Svidníku.

Citujeme z mailu:

“Dobrý deň, videli sme váš príspevok ohľadom detského domova vo Svidníku. Chceme vás touto cestou upozorniť aj na nezákonné konanie riaditeľa Sluka, ktorý pri výstavbe domu zneužíva rómskeho občana Mariana Siváka, ktorý denno denne je na stavbe riaditeľa. Sivák je cez úrad práce na dobrovoľnícke j aktivite pridelený pre detský domov, kde o ňom nikto nevie. Považujeme to zo strany riaditeľa za hrubé zneužitie funkcie verejného činiteľa. Je pod ochranou poslanca NR SR zo Svidníka.”

Na základe daného  podnetu naša redakcia spravodajstva začala celú vec preverovať. Kontaktovali sme aj samotného Miroslava Siváka,ktorého riaditeľ mal využívať na  jeho výstavbu rodinného domu.

Ten nám celú vec potvrdil.

“Od samého začiatku som sa nikdy k práci v zariadení centra a rodiny nedostal.Drel som na stavbe rodinného domu,ktorý si stavia pán riaditeľ Sľuk,musel som robiť od rána až do večera a to aj soboty a nedele,lebo sa mi vyhrážal,že keď nebudem robiť zabezpečí,aby ma vyradili  z evidencie ÚPSVR. 

Nič iné mi neostávalo iba to v tichosti tolerovať. Mám doma štyri nepočujúce deti aj manželka je nepočujúca z čoho by som žil?, a tak som poberal z úradu práce aspoň nejaké peniaze aj keď som činnosť vykonával na dome u pána riaditeľa.”

Povedal pre PRESS.TV Miroslav Sivák.

Kontaktovali sme aj riaditeľa  ÚPSVR -Bardejov Michala Goriščáka, ktorý celú vec preveril no výsledky šetrenia sú v prospech riaditeľa centra deti a rodiny.

Vyjadrenie JUDr.PhDr. Michal Goriščák, PhD.

“Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu bola dopoludňajších hodinách dňa 08.08.2019 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov vykonaná kontrola v Centre pre deti a rodiny Svidník. Kontrola bola zameraná na dodržiavania podmienok dobrovoľníckej práce, ktorá je podporovaná prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení trhu práce. V súčasnosti vykonáva v zariadení dobrovoľnícku prácu 5 uchádzačov o zamestnanie. Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie podmienok dohôd. Aktivity fyzických osôb po splnení podmienok vyplývajúcich z dohôd o dobrovoľníckej práci, úrad práce nie je oprávnený posudzovať.

S pozdravom: JUDr.PhDr. Michal Goriščák, PhD.”

Riaditeľ centrá deti a rodiny Ľubomír Sľuk, sa pre UPSVR vyjadril,že spomínaný pracovník uňho síce pracoval na výstavbe jeho rodinného domu,ale až po pracovnej dobe. Miroslav Sivák tvrdí,ale niečo iné a má reálny strach s toho,aby ho naozaj nevyradili z evidencie  uchádzačov o zamastenie. Kto má v tomto prípade pravdu !?

Pozrite si súvisiace video.

Redakcia spravodajstva https://www.presstv.sk E.H.Lakatošovvie