Nadriadený zasahujúcich policajtov tvrdí, že podľa doterajších zistení vyhodnotil služobnú činnosť príslušníkov PZ a samotný služobný zákrok za zákonný a adekvátny.

Podľa dostupných informácií Rómovia spolu s Nerómami sedeli v priestoroch čerpacej stanice v mestskej časti Košice-Šaca. Keďže viacerí sa vrátili zo zahraničia, práve tam popíjali.

Polícia podľa nich údajne neprimerane zasiahla voči Mariánovi Kuchárovi. Podľa slov poškodeného, dôvodom mala byť zaujatosť jedného konkrétneho policajta.

“Bol voči mne zaujatý. Neviem si to vysvetliť. Moje práva boli porušené. Do mojej ženy postrkovali, švagriná bola napadnutá členmi pohotovostnej motorizovanej jednotky. Dôvod nebol,” povedal Marián Kuchár.

Podľa stanoviska košickej polície tomu tak nieje ! 

REAKCIA POLÍCIE NA ZDIEĽANÉ VIDEO.

Tento týždeň skoro päťtisíc ľudí zdieľalo video, na ktorom je občanom zaznamenaný zákrok príslušníkov Policajného zboru voči osobe pod vplyvom alkoholu. 

Keďže sú s týmto videom rozširované zavádzajúce a klamlivé informácie, prinášame vám oficiálne stanovisko KR PZ v Košiciach:
Dňa 12.8.2019 okolo 03:30 hod. policajná hliadka počas obchádzkovej služby kontrolovala objekt čerpacej stanice v mestskej časti Košice Šaca, pričom vo vonkajších priestoroch čerpacej stanice sa nachádzala skupina osôb, ktorá sa správala hlučne počúvaním hudby z reproduktora a požívala alkoholické nápoje.

Policajná hliadka osoby upozornila prítomné osoby na hlučnosť a tiež na to, že požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach je zakázané, čím sa dopúšťajú protiprávneho konania.

Prítomné osoby boli zjavne po vplyvom alkoholických nápojov, správali sa agresívne a hlasno vykrikovali, že nerobia nič zlé. Jeden z policajtov sa snažil osoby upokojiť a vec riešiť pokojným spôsobom. U jednej z prítomných osôb sa agresivita stupňovala, slovne útočil na policajta, pohybmi tela naznačoval útok naňho.

Vzhľadom na to, že agresívne správanie u prítomných osôb sa stupňovalo a situácia sa vyhrocovala, policajná hliadka požiadala prostredníctvom operačného strediska o výpomoc ďalšie hliadky PZ.

Keďže jedna z prítomných osôb nerešpektovala jasnú a zrozumiteľnú výzvu polície, aby upustila od svojho protiprávneho konania a nenarúšala verejný poriadok, agresivita sa u nej stupňovala, osoba bola arogantná, vulgárne nadávala, ďalej pokračovala vo svojom konaní aj po opakovaných výzvach, policajt osobu vyzval, aby ho nasledovala k služobnému vozidlu z dôvodu kontroly jeho osoby s tým, že po neuposlúchnutí výzvy bude predvedený na policajné oddelenie na riadne objasnenie veci aj za použitia donucovacích prostriedkov. Počas vykonávania služobného zákroku voči osobe ostatné prítomné osoby hlučne pokrikovali na policajtov.

Vzhľadom na to, že osoba neuposlúchla žiadne výzvy policajta, bolo rozhodnuté o jej zaistení, pri ktorom osoba kládla aktívny odpor, nakoniec však sama nasadla do služobného vozidla, kde sa správala naďalej agresívne.

Až na základe opakovaného upozornenia, aby neotvárala služobné vozidlo a výzvy, aby upustila od tohto konania, na ktoré nereagovala, boli voči osobe použité donucovacie prostriedky. Po príchode ďalších policajných hliadok na miesto sa situácia upokojila. Počas vykonávania služobného zákroku sa podozrivá osoba po celý čas vyhrážala zakročujúcemu policajtovi, že ho dá vyhodiť z polície.

Následne bola osoba podozrivá zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku, nakoľko nerešpektoval výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, eskortovaná na policajné oddelenie za účelom riadneho objasnenia veci, kde bola podrobená dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu s nameranou hodnotou 0,61 mg/l v dychu, a umiestnená do cely policajného zaistenia. Počas služobného zákroku k zraneniu podozrivej osoby nedošlo. Podozrivá osoba, 34-ročný muž z Košíc, bola po zadokumentovaní priestupku prepustená na slobodu.

Služobný zákrok príslušníkov PZ a zabezpečené kamerové záznamy z miesta udalosti, budú predmetom prešetrovania zo strany nadriadeného, ktorý podľa doterajších zistení vyhodnotil služobnú činnosť príslušníkov PZ a samotný služobný zákrok za zákonný a adekvátny.

Zdroj:https://www.facebook.com/policiaslovakia

http://www.gipsytv.eu

Video zdroj: Facebook.com