BRATISLAVA – Vianoce oslavujú ľudia po takmer celom Slovensku. Výnimkou nie sú ani väznice, kde budú ich obyvatelia počas sviatkov fungovať v trochu odlišnom režime. Pre väzňov sú pripravené aktivity, kvízy i športové podujatia, ktoré sú zamerané na pozitíva, ktoré Vianoce do ľudských životov prinášajú. Najkrajšie sviatky v roku totiž dávajú všetkým ľuďom príležitosť zamyslieť sa a dať si predsavzatie, že chcú byť lepšími osobami.

Vianoce sa aj vo väzniciach nesú v tradičnom duchu. “Osobitnou súčasťou zaobchádzania s väznenými osobami je zabezpečenie zmysluplných aktivít realizovaných počas vianočných a novoročných sviatkov,” povedal pre Glob.sk riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž.

Väzni tak budú mať v poväčšine stereotypnom prostredí zmenu. “Pod vedením personálu ústavu sú pre väznené osoby pripravené športové podujatia, kultúrne programy, vedomostné kvízy, prednášky a besedy tematicky zamerané na toto sviatočné obdobie,” povedal Baláž. Práve počas vianočných sviatkov môže mať snaha o nápravu či zmenu osobnosti väzňa najväčší efekt. “Aktivity zabezpečované počas sviatkov zdôrazňujú pozitívne hodnoty založené na národných kresťanských tradíciách a viac ako inokedy môžu motivovať k pozitívnym rozhodnutiam, zmenám alebo predsavzatiam u väznených osôb,” tvrdí Baláž.

Sviatky vo väzniciach sa nesú v tradičnom a kresťanskom duchu. “K naplneniu tohto  výnimočného obdobia prispievajú aj duchovné aktivity a pastoračná služba, vrátane liturgickej hudby a spevu,” povedal riaditeľ kancelárie.

Dlhšia večierka a kapustnica

Počas sviatkov budú mať väzni výrazne voľnejší režim. “Počas vianočných a novoročných sviatkov sa vo všetkých ústavoch prispôsobuje aj denný rozvrh dňa, ktorý je oproti bežnému režimu zmiernený a zohľadňuje výnimočnosť sviatočných dní predĺženou večierkou, hlavne kvôli sledovaniu sviatočných televíznych programov,” zdôraznil Baláž.

Vianoce vo väzení sa nesú v tradičnom duchuFOTO TASR – Františšek Iván

Sviatky sa premietnu aj na sviatočný stôl. “Atmosféra sviatočných dní je vo všetkých ústavoch zdôraznená aj zostavením jedálneho lístka, ktorý počas sviatkov zohľadňuje zvyklosti jednotlivých regiónov Slovenska,” tvrdí Baláž.   “Na Štedrý deň sa vo väčšine  ústavov pripravuje najmä tradičná strava, večeru tvoria kapustnica (s klobásou,  s údeninou, s hríbmi), vyprážané rybie filé a majonézový šalát,” povedal.

O návštevách rozhoduje väznica

O niečo inak sa posudzujú návštevy. Väznica môže, ale nemusí vyjsť svojim zverencom v ústrety. “Každá väznená osoba má právo prijímať návštevu (v prípade odsúdených blízkych osôb) v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín,” ozrejmil Baláž.

“Z uvedeného vyplýva, že termíny návštevy si určuje každý ústav individuálne. Obvineného alebo odsúdeného môže súčasne navštíviť najviac päť osôb vrátane detí; ak má odsúdený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti odsúdeného. V závislosti od režimu výkonu väzby, v prípade odsúdených stupňa stráženia sa návšteva vykonáva priamy alebo nepriamy kontaktom,” informoval.

Podobne je to aj s balíkmi. Okrem pevne určených pravidiel, je možné za dobré správanie vyjsť väzňovi v ústrety. “Jedna z foriem disciplinárnej odmeny je povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov.  Takýto balík však nemôže obsahovať napríklad cennosti, alkoholické nápoje, lieky, akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému,” informoval Baláž. “Balíky možno obvinenému alebo odsúdenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku. Naopak obvinený a odsúdený nemá právo na zasielanie balíka,” povedal na záver Baláž.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV-Zdrojhttps://glob.zoznam.sk/