Zničený ďalší židovský cintorín. Pekná vizitka. A ešte sa niektorí čudujú, za čo bol ten Rostas odsúdený. Veď vlastne antisemitizmus na Slovensku neexistuje….

“Včera bol na židovskom cintoríne v Námestove zistený rozsiahly zásah vandalov. Takmer desaťročné úsilie občianskeho združenia Pamätaj o obnovu cintorína ľahlo „popolom“. Najmenej 59 pomníkov bolo pováľaných a rozbitých.

Pôvodne bol uvedený iný počet, ale prvá obhliadka polície bola 16.12. 2019 o cca 21,00 hod. v noci, a druhá dnes o 9.00 hod. a bolo to upresnené.

Kde je morálka a úcta voči tým, ktorí sú tu pochovaní..?

Ak už ani roxorové výstuže pomníkov nezabránili tomuto vandalizmu, tak potom vízia Slovenska sa vzďaľuje od normálu.

Priatelia akékoľvek informácie k odhaleniu tejto činnosti budú poskytnuté orgánom polície nakoľko bola naplnená podstata trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku podľa §365 ods. 1 ods. 3 trestného zákona.

Ale ideme ďalej.

Píše vo svojom facebookovom statuse: Karol Kurtulík
Predseda Pamätaj

Redakcia spravodajstva PRESS.TV