Ministerstvo financií Veľkej Británie zvažuje možnosť zvýšenia minimálnej mzdy až na takmer 10 libier za hodinu.

Redaktori z redakcie The Guardian informovali, že minister financií Philip Hammond pracuje na pláne na výrazné zvýšenie minimálnej mzdy.
Hodinová sadzba v rámci národného životného minima bude zvýšená do 9,61 libry, čo podľa odhadov ministerstva financií pomôže “vytiahnuť” z kategórie sociálne slabších až niekoľko miliónov pracujúcich občanov Veľkej Británie.

Po plánovanej indexácii dosiahne minimálna mzda až 66% mediánu priemernej úrovne príjmu v krajine. Dnes je minimálna sadzba rovná 8,21 librám za hodinu, a na budúci rok ju plánujú zvýšiť na 8,60 libier za hodinu, čo by predstavovalo 60% z priemernej hodinovej sadzby.

Minister financií už prerokoval nadchádzajúce zvýšenie minimálnej mzdy s predsedkyňou Kongresu odborov Frances O’Grady a počas budúceho týždňa sa stretne s lídrami popredných odborových zväzov.

Vládne plány sa stretli s neočakávaným skepticizmom zo strany organizácii, bojujúcich za zvýšenie platov na reálne životné minimum.
Vo fonde Resolution Foundation vyhlásili, že plány na zvýšenie mzdy zamestnancov sú chvályhodné a výška mzdy 9,61 libry za hodinu bude znamenať najvyššiu minimálnu mzdu vo všetkých vyspelých ekonomikách sveta, avšak toto rozhodnutie musí byť prijaté v súlade s ekonomickou realitou.

Vo výbore pre kontrolu plnenia rozpočtu vyhlásili, že k minimálnej hodinovej mzde je previazaná až štvrtina britských pracovníkov, a jej zvýšenie do úrovne 66% z priemernej hodinovej mzdy si vyžiada prepustenie až 140 000 pracovníkov na to, aby spoločnosti mohli zosúladiť bilanciu výdavkov a príjmov.
Inými slovami, prudký nárast minimálnej mzdy povedie nevyhnutne k zvýšeniu nezamestnanosti a podielu obyvateľov, ktorí nedostávajú žiadnu mzdu, a poberajú zo štátneho rozpočtu sociálnu pomoc.

 

Zdroj:https://niesomdoma.eu/

https://niesomdoma.eu/2019/05/minimalna-mzda-vo-velkej-britanii-bude-najvyssia-na-svete/