Volám sa Paľo Turták, mám 35 rokov a “dovolil” som si kúpiť dom v dedine Baškovce v okr. Sobrance, kde Rómovia nikdy nevlastnili žiadnu nehnuteľnosť. Má to však háčik. Som Róm, pracujem v chrá-nenej dielni lebo som zdravotne postihnu-tý, nie som žiadny asociál a som chovan-com detského domova.

Dodnes tam však nebývam, nemôžem. Zo strany určitej skupiny občanov dochádza k porušovaniu mojich ľudských práv (vyhrážky, postriekanie domu farbou, vypnutie vody, elektriny, plynu a najnovšie povesenie zabitého potkana ako obesenca na mojej vstupnej bránke do domu. Čo ma ešte čaká neviem. Momentálne uvažujem nad predajom, ale na druhej strane nikto nemá právo takto hrubo porušovať moje práva , zvlášť keď moje doterajšie pokusy vyriešiť túto situáciu civilizovaným spôsobom sa mi nepodarilo. Som Róm a podľa miest-nych som automaticky sociálne neprispô-sobivý, ktorý tam nemá čo hľadať (pritom tam žije zopár ľudí-alkoholikov, ktorých ich spôsob života vôbec nevadí, len za to, že nie sú Rómovia a ja áno!!!) . S pozdravom Pavol Turták zo Sobraniec.O prípad sa zaujíma aj naša televízia PRESS.TV

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV