Polícia Slovenskej republiky zverejnila na svojej facebookovej stránke, že Peter z obce Považany vypratával starý dom po tete a v miestnosti “pre všetko” našiel väčšiu bombu z druhej svetovej vojny. Visela priamo na stene, kaliber 81 mm, rumunská výroba. Polícia bližšie informácie okolo prípadu nezverejnila.

V prípade nálezu pyrotechniky volajte ihneď na číslo 158. Nemanipulujte s ňou!

Redakcia spravodajstvá PRESS.TV-Zdroj:https://www.facebook.com/policiaslovakia/