Sudca po pojednávaní nepriamo vyzval Kisku, aby vzhľadom na zistenia v kauze odstúpil z funkcie prezidenta republiky a prestal byť politicky činný. 

Pán zubár Franc, dostal na prvostupňovom súde plné zadosťučinenie. Jeho nárok na pozemok bol jednoznačne potvrdený.
Súdny spor prezidenta Kiska a zubára Franca o pozemok som sledovala až do rozhodnutia súdu dnes.
Sudca, rozhodol v neprospech Kisku a vydal politické vyhlásenie.
Konečne prišla pravda na povrch! To čo sa už dlhé mesiace hovorí a očakáva, je konečne na svetle Božom.
O súčasnom držiteľovi nehnuteľnosti, prezidentovi Kiskovi sa sudca Radačovský vyjadril veľmi negatívne.

Kiska podľa neho nekupoval pozemok od firmy Agras (tá ich čudným spôsobom vydražila), ale od Sirotského, aj keď osoby trochu zvláštnej, ktorý nevedel ani povedať ako pozemok nadobudol. „Sudca rozhoduje aj na základe životných skúseností a citu pre spravodlivosť,“ hovorí sudca.

V tejto krajine našťastie ešte pár dobrých, korektných a čestných sudcov máme. Všetko je tak ako má byť.  Zákony vesmíru predsa  fungujú tak ako majú. Jediné ktoré vždy vyriešia to čo je pre každého z nás potrebné. Moje ,Očakávania sa vyplnili pretože pravda, je to čo v živote vyhráva.

Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský po pojednávaní pre médiá doslova povedal: „Keby som bol ja  prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ konštatoval sudca.

Pri vynesení rozsudku Radačovský poučil žalovanú stranu, že má právo na odvolanie v zákonnej lehote. Zároveň však dodal, že by to robiť nemal.

Môže sa tak stať podaním odvolania, ale ja som presvedčený že pokiaľ tu niekto ma etiku, charakter, česť, tak nebude spochybňovať toto rozhodnutie,“ povedal sudca Miroslav Radačovský.

Politická reportérka PRESS:TV