Na okresnom súde vo Svidníku včera prebiehalo hlavné pojednávanie vo veci zo zločinu rozširovania detskej pornografie.

Verejnosť bola z hlavného pojednávania vylúčená pre veľmi citlivú vec keď,že sa jednalo o detskú pornografiu.Sudca okresného súdu, 32 ročnému Milanovi Koradovi mu za jeho preukázané viny vymeral, dvoj ročný podmienečný trest v trvaní dvoch  rokov s podmienečným odkladom výkonu trestu a so skúšobnou dobou na dva roky,prepadnutie veci. Zároveň obžalovanému bolo súdom nariadene ocharnné psychiatrické liečenie a ochranné sexuologické liečenie, v obidvoch  prípadoch ústavnou formou.  Redakcia  spravodajstvá PRESS.TV  E.H.L