Romano čavo denašľa le šingunege palo súdos le lancenca pro vasta. O čavo esas dži akana andre väzba važ koda že kerlas le drogenca. O šingune pen nastačinenas te čudaľinel sar pes le  romeske podarindža te denašel.

33- beršikutno Martin Strakas kavka  kerdža  bari bida le šingunege  the peske akanakes les roden pal calo Slovensko. Informinelas pal kada pre šungunegeri stránka: Polícia Slovenskej republiky-Facebook

Redakcia spravodajstva PRESS.TV

Pozrite si tiež video z Krompách aktualizované včera 6.5.2020 

 

Advertisements