Letanovce.

Minulý týždeň v utorok sa atmosféra v obci Letanovce v časti Strelníky dala priam krájať, v skorých ranných hodinách do obce vtrhli sociálni pracovnici za prítomnosti niekoľko desiatok policajných aut, išlo zhruba o dvadsať policajtov,ktorí boli privolaní za asistencii pri odobratí 13 tích deti,ktoré skončili s rodičmi na ulici.

Rodičia plakali aj s deťmi a policajtov prosili aby im deti neodoberali,že sa o nich postarajú to, ale srdcia policajných hliadok ani sociálnych pracovníkov neobmäkčilo a deti naložili do náhradných aut a odviezli ich do centier pre deti a rodiny.

Naša redakcia spravodajstva PRESS.TV požiadala o vyjadrenie v danej veci obe strany ako aj hovorkyňu KRPZ v Košiciach tak aj hovorkyňu Mgr. Janu Lukáčovu, riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová :

Polícia vo Vami uvedenom prípade vykonávala asistenciu pracovníkom, ktorí sú na túto činnosť kompetentní, a to najmä z dôvodu, aby zabezpečila pokojný priebeh výkonu ich právomocí a dohliadala na verejný poriadok.

Hovorkyňa Mgr. Jana riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

28.11. 2019 Okresný súd Spišská Nová Ves vykonal rozhodnutia, ktorými bolo umiestnených 13
maloletých detí z troch rodín do centier pre deti a rodiny.
Išlo o rodiny, ktoré boli na ulicu deložované z náhradného bývania.
Úrad dával na súd návrh na 7- dňové neodkladné opatrenie, ktoré vykonal sám súd – za prítomnosti
sudcu, siedmich zamestnancov úradu a policajných hliadok.
Deti z troch rodín (dve deti z jednej rodiny, 5 detí z druhej rodiny a 6 detí z tretej rodiny) vo veku od 1
roka do 15 rokov boli umiestnené do centier pre deti a rodiny.
11.12.2019 sa uskutoční prípadová konferencia na pôde UPSVR Spišská Nová Ves, na ktorej sas bude
rozhodovať o ďalších krokoch.

O prípad sa zaujíma náš redaktor spravodajstva PRESS.TV Erik Hilár Lakatošovie. Informácie budeme aktualizovať .

Foto zdroj:http://Google.com

Redakcia spravodajstva PRESS.TV