1. Odcudzený historicky unikátny exponát knihy

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vedie trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže spáchaného v súbehu so zločinom falšovania predmetov kultúrnej hodnoty. Ide o závažné zločiny, pri ktorých zákon stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody až na desať rokov. Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenej dobe z kežmarskej lyceálnej knižnice odcudzil historicky unikátny exponát knihy zo začiatku 16. Storočia. Ide o knihu z oblasti alchýmie, ktorá je súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Kniha nesie názov  Libavius Andreas Alchymia… recognita, emendata… Francofvrti, excudebat, Joannes Sauruus. Rok vydania 1506! Páchateľ originál knihy zamenil za novovytvorenú sofistikovanú kópiu knihy.  Škoda, ktorá vznikla touto zámenou, teda protizákonným konaním páchateľa bola vyčíslená na  najmenej 30. 000,- Eur.

Informovala o tom dnes PRESS.TV, hovorkyňa KRPZ-Prešov Jana Ligdayová  Redakcia spravodajstva PRESS.TV