NIČIL ŽIVOTY TÝCH NAJSLABŠÍCH: OBVINILI SME DÍLERA “HERBY”, KTORÝ JU MAL PREDÁVAŤ PO JEDNOM EURE

Trebišovskí policajti našli počas domovej prehliadky v jednom z bytov v Kráľovskom Chlmci 73,75 gramov hnedej sušiny s prítomnosťou látky “Herba” spolu s papierovými skladačkami a finančnou hotovosťou.

Polícia SR – Košický kraj

Vyšetrovateľ PZ následne obvinil 27-ročného Petra z trestného činu šírenia toxikománie a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.

Z doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že obvinený v byte látku prechovával, delil ju na menšie dávky, a tie za 1 euro odpredával medzi osoby pochádzajúce zo sociálne slabších rodín a navádzal na užívanie.

Pripomíname, že “Herba” je veľmi nebezpečná syntetická látka. Jej užívanie je spojené s nepriaznivými účinkami, ktoré vedú ku psychiatrickým (psychóza, depresia) či neurologickým chorobám alebo iným vážnym poškodeniam dôležitých orgánov ľudského tela, ktoré môžu viesť až k smrti.

Zdroj:http://ícia SR – Košický kraj