Dobrý deň ! Chcem vás požiadať o vyjadrenie k danej veci. V sobotu dňa 6.7.2019 v odpoludňajších hodinách medzi 15-až 16:00 hodinou sa Rómovia v Levoči na ulici nad Tehelňou zabávali na vlastnom pozemku kde mali prísť až 12 policajných aut.

Policajti vystúpili z aut a miestnym rómskym obyvateľom prikázali aby hudbu vypli v opačnom prípade budú voči nim použite donucovacie prostriedky. Rómovia celú akciu aj ukončili. Prosím o vyjadrenie či bolo nutné aby na miesto bolo poslaných 12 policajných aut ??? Ďakujem s pozdravom Hilár Lakatošovie,redaktor spravodajstva PRESS.TV.

Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove. 

Hovorkyňa KRPZ-Prešov Jana Ligdajová

Dňa 6.7.2019 popoludní, občan zo sídliska Západ v Levoči  telefonicky oznámil na stálu službu OO PZ Levoča,  rušenie hlasnou hudbou z ulice Nad Tehelňou v Levoči. Policajné hliadky boli oznámenie preveriť a po upozornení bola  hudba stíšená. Asi o hodinku neskôr bolo opätovne telefonicky oznámené občanom, že dochádza k rušeniu hlasnou hudbou v lokalite Nad tehelňou v Levoči.

Hliadky opätovne oznámenie preverili, občanov upozornili a hudba bola opätovne stíšená.
Pripomíname, že v daný deň sa konali  bezpečnostné opatrenia súvisiace s Levočskou púťou a  v meste Levoča bolo nasadených viacero policajných hliadok.

S pozdravom
mjr. Ing. Jana Ligdayová
hovorca KR PZ  Prešov

Redakcia spravodajstva