Podľa vyjadrenia polície KRPZ v Prešove je v poriadku, že si policajtka zobrala so sebou dlhú guľovú zbraň teda brokovnicu pri  výjazde do terénu o rušeni nočného kľudu do hotela Rubín vo Svidníku.Ak by ju tam nechala mohlo by  dojsť ku krádeži zbrane z policajného auta. 

V sobotu večer zhruba okolo 23:00 hod vstúpila policajná hliadka aj s poručíčkou OOPZ-Svidník do hotela Rubín,potom čo niekto z personálu zavolal na známe policajné číslo 158 a oznámil,že v hotely rómovia,ktorí mali vopred dohodnutú akciu teda krstiny rušia nočný kľud.

Polícia žiadala zúčastnených hosti aby o 23 hodine opustili priestory hotela aj napriek tomu,že akciu mali vopred dohodnutú a zaplatenú až do tretej hodine rána. Rušenie nočného kľudu si vysvetľovali po svojsky” napríklad ,že ubytovaní  nerómsky hostia na hotely sa nemôžu vyspať a podobnými nezmyselnými argumentami”  Pravdou však je,že im vadila živa hudba a to aj samotnej majiteľke rubína ,ktorá vypomáhala v kuchyni s vydajom jedál a tá vyložene žiadala, aby prestali hrať tak hlasno cigánske pesničky z ktorých ju boli hlava.

Pravdou však je,že rómovia sa zabávali aj s ubytovanými hosťami hotela,ktorým vôbec rómska hudba nevadila ba naopak pekne si ju užívali.

Dnes sa k celej veci vyjadrili aj z Krajského policajného zboru v Prešove.

V sobotu ( 31.08.2019 ) v čase o 23.04 hodine  bola  operačným dôstojníkom KR PZ Prešov  vyslaná na preverenie telefonického oznámenia o rušení nočného pokoja k hotelu Rubín v meste Svidník  najbližšia hliadka. Išlo o tzv.  “objektovú” hliadku,  ktorá je velená do výkonu služby v zmysle rozkazu riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru č. 2 z roku 2017.  V  Čl. 8, ods. 1  “Materiálno-technické vybavenie zásahovej skupiny a hliadky základného útvaru je pod písm. f) brokovnica s prideleným palebným priemerom   a bode 4 písm. d) je uvedené : pri služobnej činnosti zakazujem ponechať brokovnicu voľne uloženú v služobnom cestnom vozidle bez dozoru, aby sa tak predišlo jej zneužitiu, prípadne odcudzeniu.
Teda išlo o štandardný postup pri preverení oznámenia v zmysle zákona a za dodržania všetkých predpísaných pokynov

Náš redaktor spravodajstva Erik Hilár Lakatošovie, bol priamo na mieste kde vtedy akciu natáčal a podľa jeho videozáznamu k žiadnym výtržnostiam zo strany hostí nedošlo Preto vám ponúkame možnosť si sami pozrieť video záznam presne z 23:04 hodine.

Redakcia spravodajstva https://www.presstv.sk