Okresný súd Košice II na dnešnom pojednávaní znova oslobodil policajtov obžalovaných z týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach, ktorého sa mali dopustiť v marci 2009. Ani ďalším dokazovaním podľa neho nebolo jednoznačne preukázané, že sa skutok stal tak, ako je uvedené v obžalobe.
Okresný súd dnes o prípade rozhodoval po tretí krát. Policajtov, obžalovaných z násilia voči rómskym chlapcom, ktorého sa mali dopustiť v marci 2009, oslobodil už v roku 2015 a 2017. Odvolací súd však obe jeho rozhodnutia na základe podaných odvolaní prokurátora následne zrušil. Poukázal pritom opakovane na závažné nedostatky pri prejednávaní prípadu a konštatoval, že pre objasnenie nejasností a neúplnosť skutkových zistení, je potrebné vykonať ďalšie dôkazy.

Zároveň okresnému súdu prikázal vykonať aj dôkaz prehratím obrazovo-zvukového záznamu zachytávajúceho časť incidentu, ktorý je obžalovaným policajtom kladený za vinu.

Na dnešnom hlavnom pojednávaní okresný súd prehral uvedenú nahrávku. Napriek tomu však obžalovaných aj po tretí krát oslobodil, pričom konštatoval, že ani doplneným dokazovaním nebolo jednoznačne preukázané, že skutok sa stal tak, ako je uvedené v obžalobe. Súd opäť poukázal aj na údajné rozpory vo výpovediach poškodených rómskych chlapcov, ktoré podľa jeho názoru ani doplnené dokazovanie neodstránilo.

Poškodeným Rómom dlhodobo sprostredkováva bezplatnú právnu pomoc mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodených Vanda Durbáková k dnešnému rozhodnutiu súdu uviedla:

„Dnešné rozhodnutie súdu považujem za nespravodlivé. Podľa môjho názoru boli v konaní vykonané dôkazy, ktoré vo vzájomnej súvislosti postačovali na odsúdenie obžalovaných. Je paradoxné, že verejnosť na vlastné oči vidí násilie, ktorému boli vystavení poškodení počas ich zadržania na policajnej stanici, zachytené na obrazovo-zvukovej nahrávke. Avšak už skoro 10 rokov nie sú zodpovedné štátne inštitúcie vrátane súdov schopné páchateľov odsúdiť za toto v demokratickej spoločnosti neprípustné konanie.“

Rozhodnutie Okresného súdu Košice II nie je právoplatné. Prokurátor sa vyjadril, že proti nemu podá odvolanie. Kontext prípadu V marci roku 2009 niekoľko policajtov zadržalo šiestich rómskych chlapcov vo veku 11-17 rokov a predviedlo ich na policajnú stanicu OO PZ Košice – Juh. Tam ich mali nútiť vyzliecť sa donaha fackovať a plniť ďalšie šikanujúce príkazy, zasahujúce do ich ľudskej dôstojnosti. Mali im taktiež hroziť nabitou zbraňou a huckať na nich psov. Časť uvedeného konania bola nahrávaná
na mobilný telefón a zostrihaná nahrávka bola následne zverejnená na internete. V prípade bolo v lete roku 2009 začaté trestné stíhanie zo strany Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Na základe výsledkov vyšetrovania na jar 2010 prokurátor generálnej prokuratúry podal obžalobu na desiatich policajtov, okrem iného aj pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa s osobitným rasovým motívom.
Kontakty:
Vanda Durbáková – právna zástupkyňa poškodených spolupracujúca ako advokátka s Poradňou pre
občianske a ľudské práva; tel. č.: 0908 695 531; e-mail: vanda.durbakova@poradna-prava.sk
Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských
práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Pozornosť
dlhodobo venuje predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny v rôznych oblastiach
života na Slovensku. Venuje sa tiež ochrane reprodukčných práv a problematike policajného násilia.
Poradňa vo svojej práci rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov v prípadoch diskriminácie
a porušovania ľudských práv menšín. Zabezpečuje sprostredkovanie bezplatného právneho poradenstva
vo vybraných prípadoch porušenia ľudských práv a bezplatného právneho zastupovania v konaniach
pred slovenskými súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Vykonáva tiež terénny
monitoring, advokačné aktivity vo vzťahu k štátnym inštitúciám a realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti
ochrany pred diskrimináciou pre odbornú a laickú verejnosť.

Web: www.poradna-prava.sk
Podporte činnosť Poradne peňažným príspevkom.

Zdroj:https://www.poradna-prava.sk/