Poverený príslušník Policajného zboru vo Veľkých Kapušanoch z prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi a prečinu neoprávneného podnikania v týchto dňoch obvinil 41-ročného muža z okresu Michalovce, ktorý od decembra minulého roku až do 18. júla 2018, za účelom rozobratia postupne vykúpil 13 starých motorových vozidiel, ktoré boli kvalifikované ako odpad, a po výkupe ich prevážal a uskladňoval na pozemku jedného z rodinných domov v obci Drahňov v Michalovskom okrese.

Fotka Polícia Slovenskej republiky.
Fotka Polícia Slovenskej republiky.
Fotka Polícia Slovenskej republiky.
Fotka Polícia Slovenskej republiky.

Hoci sú tieto vozidlá považované za nebezpečný odpad, obvinený muž ich rozoberal, a aj napriek tomu, že na to nemal povolenie, umiestnil na pozemok tabuľu o predaji súčiastok a záujemcom predával použité náhradné diely z rozobratých motorových vozidiel. Obvinený muž tak konal aj napriek tomu, že na zber, prepravu, znehodnocovanie, uskladnenie a spracovanie starých motorových vozidiel nemal udelený súhlas od príslušného úradu životného prostredia. Za uvedené konanie mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky.

Redakcia spravodajstvá  PRESS.TV