SLOVENSKO

Polícia vydala varovanie pred novým vírusom, ktorý sa rozšíril na facebooku. V niektorých prípadoch dokonca s vami komunikuje vo vašom rodnom jazyku.