Vo veci  trestného činu krádeže  spáchaného v súbehu s trestným činom porušovanie ochrany stromov a krov vedie vyšetrovanie okresný prešovský vyšetrovateľ.

K protiprávnemu konaniu  došlo v dobe od januára do 18.marca tohto roku v katastrálnom území obce Bertotovce. Z lesa patriaceho do pôdneho lesného fondu, ktorý je súčasťou lesného hospodárskeho celku Chminianska Nová Ves, páchateľ  bez predchádzajúceho vyznačenia ťažby ako aj bez  súhlasu hospodára,vyrúbal 89 stromov rôzneho druhu. Išlo o celkový objem cca 80 m3. Konaním páchateľa vznikla obhospodarovateľovi lesa škoda vo výške 3.400,- Eur.  Zákon páchateľovi stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na tri roky.

Informovala o tom dnes pre PRESS.TV, hovorkyňa KRPZ-Prešov Jana Ligdayová