Gambijský uprchlík málem umučil mladého Švéda Erika (18) k smrti. Za 2,5 roku bude na svobodě a ve Švédsku zůstane. Afgánec, který znásilnil jeho přítelkyni, byl soudem rovnou osvobozen

Když byla afgánským uprchlíkem znásilněna přítelkyně mladého Erika (18), tak se pár nevypravil na policii (asi se bál obvinění z rasismu a xenofobie, což je ve Švédsku dnes běžné), ale za jejich společným známým gambijským uprchlíkem Pa Demba Nyassim (20). Gambijec nejprve projevil zájem jít svědčit na policie, dokud mu ale dívka neřekla, že je napůl Židovka. 

o uprchlíka, který se hlásí k islámskému státu, natolik rozlítilo, že popadl mačetu a začal mladého Švéda sekat, až mu propíchl plíci. Pak ho odtáhl do koupelny, kde mučení pokračovalo dalších 5 hodin. Dívka byla přinucena vše sledovat a uprchlík jí vyhrožoval, že jí usekne její židovský nos. přitom vykřikoval, že jim ukáže, jak Hitler zacházel s Židy. Občas navíc zavolal onomu Afgánci, aby spolu probrali další způsoby mučení, jako pálení cigaretou, polévání chemikáliemi apod.

Páru se následně podařilo uprchnout a Erik byl přijat do nemocnice ve stavu ohrožení života. Policie následně oba povedené uprchlíky zatkla. Soud pak odsoudil Gambijce k 5 letům a 5 měsícům vězení, což v praxi znamená, že bude nejpozději za 2,5 roku venku na svobodě a v zemi bude moci zůstat. Afgánec, který znásilnil onu dívku, byl pak soudem rovnou osvobozen. Není nutné asi připomínat, že mainstreamová media o události nijak neinformovala a úřady to rovněž nezajímalo.

o je dnešní Švédsko a západ, kam naši majdanisté chtějí tak urputně patřit!

Jaké z toho plyne poučení. Zabraňme příchodu nebílých imigrantů do naší země všemi možnými prostředky, nebo chcete, aby se tohle stalo vašim dětem? Brzy budou zase volby, tak na to myslete!

Zdroj:https://ceskavec.com/