Na riaditeľstvo svidníckej nemocnice bola dnes popoludní doručená obálka s neznámym bielym práškom. Na mieste sú svidnícki hasiči a čakajú na príchod svojich kolegov zo Záchrannej brigády Ministerstva vnútra SR v Humennom, ktorí obálku s neznámym bielym práškom prevezú na expertízne, laboratórne skúmanie.

Fotka Podduklianske novinky.
Fotka Podduklianske novinky.