Naša redakcia spravodajstva PRESS.TV  vám počas piatich rokov priniesla neskutočné množstvo reportáži v ktorých boli samotní  rómovia napadnutí policajnými hliadkami pri zásahoch v rómskych osadách . V mnoho závažných veciach bolo podaných niekoľko desiatok trestných oznámení no do dnešného dňa nebola ani jedna kauza dotiahnutá do konca a riadne prešetrená.

Vyšetrovať sa nikdy ani nezačalo !

Napriek tomu, že obete policajných brutalít podali vo veciach trestné oznámenia nikdy ich nikto neriešil, dokonca ani splnomocnenkyňa pre rómske komunity sa ako si do prešetrenia prípadov nehrnie o verejnom ochrancovi práv (Ombudsmanka) nehovoriac a pritom ona môže zasahovať  ako  nezávislý orgán SR, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.

V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť. Bohužiaľ ani ona sa do žiadnych z prípadov neangažovala.

Či budú tieto kauzy niekedy vyriešené je však otázne. Faktom je, že na prípadoch intenzívne pracuje náš redaktor spravodajstva PRESS.TV Erik Hilár Lakatošovie. Pozrite si jeho reportáže ktoré neboli  nikdy vyriešené.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV