Hliadka oddelenia sprevádzania vlakov Žilina vykonávala hliadkovú službu v železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom. Počas kontroly osôb sa jedna osoba začala správať mimoriadne vulgárne a slovne útočila na hliadku. Popri týchto verbálnych útokoch sa aj naďalej vyhrážala so zdvihnutou rukou a zaťatou päsťou. Osoba bola na toto nevhodné správanie hliadkou upozornená. Následne sa táto osoba zahnala so zaťatou päsťou a zaútočila voči jednému z policajtov s úmyslom udrieť ho do tváre.

Hliadka ihneď po tomto útoku spacifikovala útočníka. Pri nasadzovaní pút kládla táto osoba naďalej aktívny odpor a snažila sa ďalej napádať hliadku. Po nasadení pút vystúpili z vlaku v železničnej stanici Trenčín, kde bola táto osoba predvedená v súčinnosti s PMJ Trenčín na OO PZ Dubnica nad Váhom, kde bola vyzvaná, aby sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Dychová skúška bola pozitívna s výsledkom viac ako dve promile.

Zdroj: https://www.facebook.com/policiaslovakia

Foto zdroj Archív